Schoonmaak in de regio Breda

Correct, zowel in ons werk als persoonlijk

Vakmensen voor elke klus

Prinsen levert kwaliteit en betrokkenheid

Professioneel materieel

Met persoonlijk en betrokken personeel

Reiniging afzuigsystemen horeca

Preventieve brandveiligheid in keukens

Brand in uw horeca gelegenheid, u moet er niet aan denken.

Er zijn maatregelen waarmee u de kans op brand kunt verkleinen.

Een brand kan grote gevolgen hebben voor uw organisatie.
De continuïteit komt in het gedrang, het werk komt stil te liggen, uw inkomsten vallen weg en de vaste kosten gaan gewoon door.
Kortom geen mooi scenario.

De omgevingslucht in keukens wordt sterk belast met vet dampen, gasachtige verbrandingsmiddelen en reukstoffen.
Om deze belasting te beperken, beschikken de keukens over een damp afzuigsysteem.
De afgezogen lucht wordt door vetafscheidende filters afgevoerd.
Bij regelmatig onderhoud van de filters is het risico op vetafzettingen aan de binnenkant van de afzuigkappen en luchtafvoerkanalen betrekkelijk gering.
Dit verhinderd echter niet dat vetdeeltjes en onzuiverheden aangetrokken worden door de sterke luchtstroom, welke nodig is voor de juiste werking van de afzuigsystemen, zich in de afzuigkap en kanalen gaan afzetten.

Deze afzettingen kunnen zich voortdurend opstapelen en zo het vermogen van het afzuigsysteem doen verminderen. Het resultaat is een ongezonde omgevingslucht met gevolgen niet alleen voor het personeel, maar ook voor de ruimten en de uitrustingen.

Vetafzettingen vormen brandgevaar!!

Het vet van deze vetafzettingen heeft vanwege eerdere manipulaties chemische wijzigingen ondergaan ten opzichte van het oorspronkelijke product.
Het vlampunt van de vet aanhechtingen is gedaald te opzichte van het vet in de (frituur)pan.
Er bestaat zelfs kans op spontane zelfontbranding!

Er bestaat groot brandgevaar wanneer de vlammen de verzamelruimte kunnen bereiken.
Hier kunnen de vetafzettingen vlamvatten, wat zich vervolgens tot in het luchtafvoerkanaal en vandaar verder naar de andere delen van het gebouw kan uitbreiden.

Het behoort tot de gebruikers beveiligingsplichten van een exploitant, dit brandgevaar door regelmatig controleren en reinigen van de afzuiginstallatie door vakkundige bedrijven te voorkomen.

Bij het zich niet houden aan de brandpreventie ( verzuim van reiniging en onderhoud ) loopt de exploitant het risico, dat de verzekeringsmaatschappij bij brand weigert uit te keren !

(zie checklist brandbeveiliging café -bar bedrijven langere termijn Koninklijke horeca Nederland)

Problem!
Clean it !
Opgelost / Solved!

Wat kunnen wij U bieden als deskundig bedrijf

  • De reinigingstechniek voor uw afzuiginstallaties in keukens. 
  • Nu onherroepelijk brandveilig schoon!
  • Zonder verplaatsing of demontage van de keukeninrichting
  • Milieuvriendelijk, weinig water en weinig chemische producten

Systeemreiniging:

Vaststellen en beoordelen van de toestand van het systeem en de mate van vervuiling.
Afschermen / afplakken van keuken/apparatuur e.d.
Eventueel plaatsen werk/inspectie luikjes en aftappluggen
Reinigen van de afzuigkanalen binnenzijde d.m.v. onderdruk borstelprocedure.
Gedeeltelijk demonteren van Reinigen van de afzuigunit
Weer monteren van de afzuigunit
Proefdraaien van de installatie

Maken van foto’s vooraf reiniging
Maken van foto's na de reiniging, deze foto’s ontvangt u ook na uitvoering en kunt u ook gaan overleggen aan uw verzekering.

De reinigingswerkzaamheden worden geattesteerd door een verklaring van geen bezwaar als bewijs van onderhoud van het betreffende systeem.